Vi fjerner, alger, sod, bilgummi og snavs, når vi renser din facade

Luftforurening kan vi ikke gøre så meget ved, men vi kan afrense din facade, bygning, ejendom eller hvad vi skal kalde det, så den er præsentabel, men allervigtigst bevarer sin modstandskraft og holdbarhed, så du sikrer din investering.

Facaderens 2

En snavset ejendom med belægninger og alger er ikke køn at se på, men er ens virksomhedens ansigt ud ad til, og sender måske ikke lige det rigtige signal til kunderne eller for den sags skyld ens medarbejdere. Det er nok heller ikke det image, man ønsker som virksomhed.

Taler man om beboelsesejendomme, er det også sådan, at man gerne vil bo rent og pænt – man trives ganske enkelt bedre i sådanne omgivelser.

Og har vi det ikke alle sammen på den måde, at er vi i rent miljø, så passer vi på det?

Når en ejendom er blevet snavset og angrebet af alger, så er det ikke lige så harmløst, som man skulle tro – for denne snavs holder på fugten. Og fugt og atmosfærens CO2 indhold er en farlig cocktail for betonejendomme.

Karbonatisering hedder den kemiske proces, der altid forekommer i beton og som skyldes, at atmosfærens indhold af CO2 trænger ind i betonen og reagerer med hydroxiderne i betones matrix – Ja, det lyder indviklet, men det der sker er, at pH-værdien i betonen falder, og der ved ødelægges det beskyttende miljø, som betyder, at armeringen i betonen begynder at korrodere, hvis der er fugt til stede. Korrosion af armeringsjern hindres, når pH-værdien i betonen er over 9. I ikke-karbonatiseret beton ligger pH-værdien normalt mellem 12.5 og 13,5. Se nedenstående figur,

:karbonatisering-dbi

Så det er en god idé at vedligeholde sin betonejendom, hvis man vil undgå store reparationsudgifter på grund af frostskader, og at armeringsjernet springer betonen af.

Når vi afrenser bruger højtryksrensere, hvor vi justere trykket efter behov, og så bruger vi selvfølgelig “hedvand”, som er rigtig varmt.

Specielt til afrensning af frilagte betonelementer tilbyder vi også kemisk rens, men vi vurderer alle opgaver, så vi er sikre på, at ramme “rigtigt” og opnå det bedste resultat.

Nogle gange er en algebehandling også en mulighed både omkring afrensningen og som løbende vedligeholdelse.

Vi afrenser også stålfacader og imprægnerer selvfølgelig også murstensejendomme – ja, og også helt nye ejendomme!

Og du skal ikke tænke på, om din ejendom er høj – vi har selv en hel flåde af lifte, som nok skal nå op til toppen.

Vi anbefaler altid imprægnering efter afrensning af en ejendom.

Når man har fået afrenset sin ejendom, står den umiddelbar som “ny”, men den er modtagelig for snavs. Derfor er det en rigtig god idé, at få ejendommen imprægneret, så den bliver mere modstandsdygtig overfor algevækst og snavs.

Princippet er det samme, som når du får vokset en bil. Og man har altid godt, når man oplever, at regn og snavs perler af og ikke får en chance har at bide sig fast.

Der er rigtig god økonomi i en imprægnering for den forlænger ejendommens levetid, og fordi imprægneringen hindrer fugt i at trænge ind – og vidste du, at blot 4% fugt kan formindske isoleringsevnen med op til 50%

page8-procoversmall-2page8-redbricksmall-2

Hvad gør vi?

Vi kommer forbi og besigtiger ejendommen, tager fotos, måler den op, ser på adgangsforhold mv.

Efterfølgende tager vi en “snak” om opgavens omfang – og udarbejder et tilbud.

Når du har accepteret tilbuddet, udfærdiger vi en tidsplan – og så sætter vi arbejdet i gang.

Abonnement på algerens

Vi kan også tilbyde dig et abonnement på, at vi hvert eller hvert andet år kommer og giver din ejendom en algebehandling, så vi holder algerne i skak, og din ejendom forbliver præsentabel, og de små vækster ikke holder på fugten.

Kontakt

Har du spørgsmål eller har du brug for et godt råd, så tøv ikke med at kontakte os.